Vasárnapi Akadémia - 2024

Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Ünnepén könyörögjünk hazánkért!
 

Tanúságtevő körmenet 2024.június 8. 14.órakor
a Belvárosi Főplébániától a Szent István Bazilikáig

Vasárnapi Akadémia! Április 21-én du. 5 órakor
Budapest, 08. Rökk Szilárd u.11. Art’s Harmony Studio

TRIANON titka és az Antikrisztus ! Ami eddig még nem hangzott el !
Kerekasztal beszélgetés múltról és jövönkről /dr.Bakos Batu – Hosszú Zoltán – Vajta Dénes /..

Vasárnapi Akadémia: 2024. április 7-én du. 5 óra
Bpest, 08. Rökk Szilárd u.11. Art’s Harmony Studio

Téma: Fatima, Garabandál, Manduria és a Szolovecki Golgota összefüggései.

A második részben tovább egyeztetjük a KÖRMENETEKKEL és a Kútvölgyi Imanappal kapcsolatos javaslatokat.

2024. március 10. vasárnap 17 órai kezdéssel

Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat!

A 2024. január 28-i vetítéssel egybekötött Kerekasztal beszélgetés a „Kápolnáról” esemény folytatása.

Mit tehetünk?
Mik a feladataink?

Résztvevők:
lv. Bakos Batu
lv. Szász Péter
és további kapcsolódó előadók

Várjuk sok szeretettel vasárnap délután 17 órától az Art’s Harmony Studioban!

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
[email protected]
https://www.facebook.com/artsharmonystudio
tel:+36-20-318-63-89

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/1801445463616830/

Az esemény a Nemzeti Együttműködési Alap és Bethlen Gábor Alap támogatásával jön létre.

2024. február 25. vasárnap 17 órai kezdéssel

Oroszország a próféciák tükrében

A Szent Szűz, a Portugáliai Fatimában, 1917. május 13. és 1917. október 13. között, pásztorkodó gyerekeknek, Lúcia Santosnak és két unokatestvérének, Francisco és Jácinta Martonak hatszor jelent meg. Október 13-án történt a Napcsoda, amelynek 70 000 ember volt a tanúja . A gyermekek előre bejelentették, hogy aznap délben csoda fog történni. A zuhogó eső egyszer csak elállt, és a felszakadozó felhők mögül opálfényű forgó korongként bukkant elő a Nap. Szivárványszínű sugarakat szórt, majd meg-meglódult a Föld felé. Sokan azt hitték, itt a világvége. A jelenség perceken át tartott, s amikor véget ért, a szemtanúk elmondása szerint csuromvizes ruháik egyszerre teljesen szárazak lettek!
Isten anyja elmondta, hogy az emberiség eltért Istentől és a vesztébe rohan. A Szent Szűz kérte, hogy naponta imádkozzuk a szentolvasót és amennyiben lehetséges, naponta vegyünk részt szentmisén! Böjtöt és engesztelést kért, valamint Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívének!

Előadók:
Hosszú Zoltán és Dr. Bakos Batu

Várunk sok szeretettel minden érdeklődőt vasárnap délután 17 órától az Art’s Harmony Studioban!

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
[email protected]
https://www.facebook.com/artsharmonystudio
tel:+36-20-318-63-89

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/363598866452002/

Az esemény a Nemzeti Együttműködési Alap és Bethlen Gábor Alap támogatásával jön létre.


2024. február 11. vasárnap 17 órai kezdéssel

Deák István – A magyar őstörténet bemutatása a nemzettagok által – Vasárnapi Akadémia

Az előadás témája a magyar őstörténet bemutatása a nemzettagok által. Ezekből a nemzettagokból állt össze Szent István népe. Közös bennük, hogy az Örmény-felföldről indultak és a magyar nyelv valamely változatát beszélték. A nemzettagoknak három csoportja van.
1. A kövek népe a Medence legkorábbi lakója és egyben a finnféle nyelvrokonság hordozója.
2. A magvetők népének derék földművesei adták a nemzet törzsét. Nyelvüket indoeurópaira cserélő vértestvéreik alkotják földrészünk mai lakosságának zömét.
3. A szkíták elődei is békés földművesek voltak. A szkíta nemzettag az indoárjákkal való harcban született és egy időre uralta az eurázsiai Pusztát. A keleti szkítákból egyszerű névváltással lettek keleti hunok. Utódaik négy csoportban és két úton érkeztek a Medencébe. Utolsó kötelékük Árpád népe volt. A puszták népének köszönhetően szűnt meg a Medencében az első és második nyelvi hódoltság és születtek meg a magyar vezetésű államok.
Ezek közül Szent Istváné maradt fenn – mert Kősziklára épült.

Az előadó:
Deák István

Várjuk sok szeretettel vasárnap délután 17 órától az Art’s Harmony Studioban!
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
[email protected]
https://www.facebook.com/artsharmonystudio
tel:+36-20-318-63-89

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/1117981836299374/

Az előadás visszanézhető a YouTube-on!

Az esemény a Nemzeti Együttműködési Alap és Bethlen Gábor Alap támogatásával jön létre.

2024. január 28. vasárnap 17 órai kezdéssel

Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat!

Vetítéssel egybekötött Kerekasztal beszélgetés a „Kápolnáról”!

Résztvevők:
lv. Bakos Batu
Keserű Balázs – okl. építészmérnök, a mariaszazada.hu oldal szerkesztője
Salamin András
Szalai Sándor – képzőművész
lv. Szász Péter

Várjuk sok szeretettel vasárnap délután 17 órától az Art’s Harmony Studioban!

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
[email protected]
https://www.facebook.com/artsharmonystudio
tel:+36-20-318-63-89

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/3705978292982652/

Az esemény a Nemzeti Együttműködési Alap és Bethlen Gábor Alap támogatásával jön létre.

Vasárnapi Akadémia - 2023

2023. október 29. vasárnap 17 órai kezdéssel

Belső Ázsiai gyökereink

Belső-Ázsia türk és mongol nyelvű népeinek kultúrja számos ponton kapcsolódik a honfoglaló magyarok hagyományaihoz. Ezen párhuzamok alapján feltételezhetjük, hogy őseink abból a kultúrkörből (belső-ázsia Türk Birdalom 6-8. század) szakadt ki, mely a birodalom felbomlása után szakadt részekre. Somfai Kara Dávid előadása során két fontos párhuzamra hívja fel a figyelmet. Egyik a Szentkorona, mely a belső-ázsiai sámánok koronájával mutat hasonlóságot. A másik a Fehérlófia néven ismert mese, annak mitológiai háttere valamint szerepe a belső-ázsiai sámánok hagyományaiban. Mindkét párhuzamot saját terepmunkája során gyűjtött és dokumentált fényképekkel illusztrálja.

Előadó:
Somfai Kara Dávid

Somfai Kara Dávid (1969.) keletkutató etnológus 1994 óta gyűjti a türk és mongol nyelvű népek szájhagyományát és hiedelmeit. A helyi nyelvek elsajátítása révén testközelből, a nomád és letelepedett állattartó népek között gyűjtve megfordult a Kaukázus, Urál hegységek vidéke (nogaj, kumuk, taulu, baskurt), Közép-Ázsia (kazak, kirgiz, karakalpak, özbek, türkmen), Dél-Szibéria (tuva, hakasz, altaj-telengit), Nyugat-Kína (ujgur, jugur, szalir, ojrat-kalmak), Mongólia (halha, burját, hamnigan, bargu, daur) etnikumok körében. 2007 óta a nyelvtudományok doktora, 2019 óta a Néprajztudományi Intézet tudományos főmunkatársa. Vendég kutatóként megfordult Japánban, és az USA-ban. Jelenleg az Asztanai Nemzetközi Egyetem oktatója.

Várjuk sok szeretettel vasárnap délután 17 órától az Art’s Harmony Studioban!
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
[email protected]
https://www.facebook.com/artsharmonystudio
tel:+36-20-318-63-89

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/4306329426259839

Az esemény a Nemzeti Együttműködési Alap és Bethlen Gábor Alap támogatásával jön létre.

2023. október 15. vasárnap 17 órai kezdéssel

A Pálos Rend születése és megmaradása

Miért született a Pálos Rend?
Milyen gyümölcsöket hozott a pálos szerzetesség a századok során?
Hogyan maradt meg annyi viszontagság közepette?

Előadó:
Fülep Dániel r.k. teológus

Várjuk sok szeretettel vasárnap délután 17 órától az Art’s Harmony Studioban!
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
[email protected]
https://www.facebook.com/artsharmonystudio
tel:+36-20-318-63-89

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/297872342945383

Az esemény a Nemzeti Együttműködési Alap és Bethlen Gábor Alap támogatásával jön létre.

2023. július 9. vasárnap 17 órai kezdéssel

Kedves Anyanyelv-tulajdonos Társam!

Édes anyanyelvünk mint a növényvilág, belülről építkezik, és szoros logikai összefüggés-rendszerben működteti észjárásunkat. Erről Ove Berglund svéd orvos, műfordító is így írt: „Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke.” – Szerintem nem tudatunk logikája alkotta, hanem a teremtett világ isteni egységét tükrözi: Anyanyelvünk élő ÉGI IGE, mert MIND EGY, és ez nem mindegy.
Szókészletünk harmada hangutánzó eredetű. Egykor a természet hangjai hívhatták életre az ember érzékeny közlő képességét. Finoman ráhangolt utánzóképességgel és (ösztönösen) bölcs logikával képezte le a teremtői rendet RÉSZ és SZER egységében. A szógyökökből és azok vezérhangjaiból kibomló szóbokrok erdeiből a természettel összhangban élő elődeink ősi tapasztalati bölcsessége kel életre, mint tiszta, élő forrásból feltörő erő. Olyan mélységekről mesélnek szavaink, mintha régmúltban élt használóik ezekbe szűrték, rögzítették volna tudásukat.
Hangjaink önálló jelentést hordoznak, szó értékűek. A hangokra szógyökök épülnek, ehhez toldalékok ragadnak. Minden hang kódként hívja meg saját jelentéskörét, színezve, árnyalva a szó összértelmét. Szó elején az alapjelentést meghatározva, gyök végén és toldalékokban kiegészítve, pontosítva azt. Összeírva az egy-egy hanggal kezdődő gyököket, erőteljesen kirajzolódik vezérhangjuk markáns képe. A szavak pedig szinte maguktól rendeződnek verssé, hangépverssé…
Képnyelven gondolkodó tervezőgrafikus vagyok. Több évtizedes megfigyeléseim tapasztalata, hogy székely-magyar rovásjeleink a hangok rezgésének kivetülő képei – hangképek –, azaz valódi jelképek. Alakjuk szinte kinyitja a jelölt hang jelentéskörét. A rovásjelek alaki bonyolódása pedig mintha a teremtés rendjét is visszatükrözné. GYÖK-erek, hangképversek című kötetem szerkezetét is erre az alaki szerveződésre építettem, eltérően az abc-től.
A magyar szó magyarán magyaráz. Ha van fülünk rá, meghalljuk, mit mond. Különösen fontos lenne nyelvünk mély bölcsességének megéltetése gyermekeinkkel. A felfedezés élménye nagyban segíthetné a fogalomalkotást, helyesírást, értelmező olvasást, érthető beszédet, az értelmes gondolkodást. – A számítógépes, szétszaggató világ „Z generációja” számára különösen fontos lenne nyelvünk összefüggésekben gondolkodtató lényegének átélése.

Előadó:
Hermányos Mária – tervezőgrafikus, a GYÖK-erek, hangképversek (MÖF-EKI) kötet szerzője
https://mek.oszk.hu/20000/20011/
https://moef.hu/mof-eki/elso-kozlesek/hermanyos-maria-gyok-erek-hangkepversek/index.html

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
[email protected]
https://www.facebook.com/artsharmonystudio
tel:+36-20-318-63-89

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/VasarnapiAkademia/
https://www.facebook.com/events/995701218448241

Az esemény a Nemzeti Együttműködési Alap és Bethlen Gábor Alap támogatásával jön létre.

2023. június 25. vasárnap 17 órai kezdéssel

A Világ Királynője Engesztelő Kápolna jelentősége az engesztelésben

Mit jelent az engesztelés, és honnan ered?
Miért fontos Jézus engesztelő áldozatához kapcsolódni?
Hogy kapcsolódik az engesztelés Magyarországhoz?
Mit lehet tudni a Natália nővér által kapott eredeti Világ Királynője Engesztelő Kápolnáról?

Milyen különleges szerepe van az Engesztelő Kápolnának?

Előadók:
Szalai Sándor – képzőművész
Keserű Balázs – okl. építészmérnök, a mariaszazada.hu oldal szerkesztője

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
[email protected]
https://www.facebook.com/artsharmonystudio
tel:+36-20-318-63-89

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/VasárnapiAkadémia
https://www.facebook.com/events/967250978032942/

Az esemény a Nemzeti Együttműködési Alap és Bethlen Gábor Alap támogatásával jön létre.

Az előadás visszanézhető a YouTube-on!

2023. május 14. vasárnap 17 órai kezdéssel

Mojzes Nagy Éva művésznő / festő és textiltervező / különleges vetítéses előadása a nemrég megjelent Örökség cimű könyve alapján, mely 21 év kutatásának eredménye.

„A Magyar Szent Korona Isten műve alkotóin keresztül. Olyan mint az ÉLET KÖNYVE vagy a Szentlélek temploma, ahogy mi is azok vagyunk. Benne és rajta keresztül Krisztus Király uralkodik. Az Istennel kötött Szövetség Háza a közös haza a Szentegyház, melyre épül a Magyar Állam a Regnum Mariánum. A magyar nemzet mely a Népek világossága, a Szó -Fia a bölcsesség, a nyelvében – Krisztus igéjében – válik azonos identitásúvá . A Szentkorona királyságig érő kegyelem, közte az ember van, AZ AKI fölemeltetik.
Ő/felsége/ a mi Legnagyobb kincsünk és örökségünk.”
„Miközben dolgoztam vele mindig feltöltött csodálatos erejével. Elmélkedésem során az motivált, hogy megtudjam, mi az üzenete a Szentkorona titokzatos jelrendszerének, melynek LELKE megragadott és Isten jelenlétének egyértelmű bizonyítékává vált. ”
Az előadó elgondolkodtatni szeretne mindenkit, akit Isten a Szentkoronával megszólít, de azokat is akiket ezután fog megszólítani.
Nagy tisztelettel és szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, aki a szentkorona mélyebb megismerésére vágyik.

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
[email protected]
https://www.facebook.com/artsharmonystudio
tel:+36-20-318-63-89

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/VasárnapiAkadémia
https://www.facebook.com/events/943746163607188/

Az esemény a Nemzeti Együttműködési Alap és Bethlen Gábor Alap támogatásával jön létre.

2023. április 23. vasárnap 17 órai kezdéssel

Isten a történelemben – Krisztus királysága Mária Országa által

Előadó:
Szász Péter történész, a Depositum katolikus hitvédelmi oldal főszerkesztője

Miben áll az Isteni üdvtörténet ? Milyen formában várható Krisztus ezeréves uralma és hogyan kapcsolódik ebbe a Magyarság !
Az előző előadás folytatásaként mód nyílik a résztvevők kérdéseinek kötetlen megbeszélésére.

Az előző előadás itt tekinthető meg:
https://youtube.com

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
[email protected]
https://www.facebook.com/artsharmonystudio
tel:+36-20-318-63-89

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/VasárnapiAkadémia
https://www.facebook.com/events/640937837869149/

Az esemény a Nemzeti Együttműködési Alap és Bethlen Gábor Alap támogatásával jön létre.

2023. március 26. vasárnap 17 órai kezdéssel

Isten a történelemben – Krisztus királysága Mária Országa által

Előadó:
Szász Péter történész, a Depositum katolikus hitvédelmi oldal főszerkesztője

Sokszor ismételt állítás az, hogy a kereszténység a történeti kinyilatkoztatás vallása.
Mit jelent ez? Miben áll az isteni üdvrend és üdvtörténet? Hogyan kapcsolódik ebbe bele a magyarság és Magyarország? Mi várható még a történelemben az isteni kinyilatkoztatás és az egyházi előterjesztés alapján? Várható, és ha igen, milyen formában Krisztus ezeréves uralma, a millenium, a khíliász?

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
[email protected]
https://www.facebook.com/artsharmonystudio
tel:+36-20-318-63-89

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/VasárnapiAkadémia
https://www.facebook.com/events/1291500811801538/

Az előadás visszanézhető a YouTube-on!

Sorskérdések – Kerekasztal beszélgetés sorozat Magyarország helyzetéről és jövőjéről.

2023. február 19. vasárnap 17 órai kezdéssel

Otthon Núbiában- utazás Istenanya nyomán
Huszár Andrea Magdolna népmesekutató, szobrászművész előadása

Hívogató kultúrkincs felfedezésére, Afrika hun örökségébe indulunk bepillantást nyerni.
Úgy mondják az öregek, hogy él egy nép messze Afrikában, akiknek magyar törzs a nevük. Volt egy szép szigetük a Nílus közepén, Magyari. Ez a hely ma már víz alatt van.
Ahogy idővel tovább költöztek, magukkal vitték hitüket, szokásaikat.
Csodás színekbe, képjelekbe „öltöztetik” környezetüket, házaikat, kapuikat, magukra öltik Istenanya képjelét, amely a teljességet, az öröklétet idézi.
Ez az ősi képjel azonos az Alföldön is, a csángók és székelyek között is, a Dnyeszter partján, Libanonban, az inuitok, indiánok, berberek, khmerek és sok más nép között.

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
[email protected]
https://www.facebook.com/artsharmonystudio
tel:+36-20-318-63-89

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/VasarnapiAkademia/
https://www.facebook.com/events/697583368501938

Sorskérdések – Kerekasztal beszélgetés sorozat Magyarország helyzetéről és jövőjéről.

2023. január 15. vasárnap 17 órai kezdéssel

Hogy volt – Hogy van – Hogy lesz ! ???

Előadó:
Boros Imre, aki 20 éven át dolgozott a Nemzeti Bankban, Prágában, Moszkvában, Havannában oktatott az egyetemen, majd 1998-2002-ig Miniszter volt.

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
[email protected]
https://www.facebook.com/artsharmonystudio
tel:+36-20-318-63-89

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/VasarnapiAkademia
https://www.facebook.com/events/686955739571346

Vasárnapi Akadémia - 2022

Sorskérdések – Kerekasztal beszélgetés sorozat Magyarország helyzetéről és jövőjéről.

2022. december 4. vasárnap 17 órai kezdéssel

Sajnos a tervezett előadásra meghívott vendég váratlan családi esemény miatt nem tud eljönni, későbbi időpontra át kell tennünk.
Így a Vasárnapi Akadémia előadásán Dr. Bakos Batuval az aktuális helyzetről beszélgethetnek.
A Boros Imrével tervezett előadás, beszélgetés januárban lesz megtartva, a konkrét időpontról információ nemsokára.

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
[email protected]
https://www.facebook.com/artsharmonystudio
tel:+36-20-318-63-89

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/707958027077360

A Vasárnapi Akadémia új előadása
Sorskérdések – Kerekasztal beszélgetés sorozat Magyarország helyzetéről és jövőjéről.

2022. november 20. vasárnap 17 órai kezdéssel

Dr. Bakos Batu: A 800 éves Aranybulla

A Magyar Alkotmány több mint ezeréves fokozatos fejlődés eredménye, melynek gyökerei még az őshazába nyúlnak vissza, biztosítva a Nemzet szabad tagjainak a közügyekben való részvételét. Visszatükröződik általa Nemzeti létünk államalkotó ereje, kultúrképességünk, mely ezért világtörténeti jelentőségű. Ilyet a kontinens egyetlen állama sem mutat fel.
Az ARANYBULLA – az ” Aranypecsétes szabadságlevél ” a Szabadság Törvénye, amivel 1222-ben II. András megerősítette és újabb intézkedésekkel kibővítette a Szent Istváni alkotmányt. II. András hatalmas és dicsőséges király volt, megjárta a Szentföldet, legyőzte a babiloni szultán seregét. Hódoltak is neki az asszírok, meg a többi fejedelmek, sőt Jeruzsálem királyává is megválasztották. Legnagyobb dicsősége mégis az Aranybulla, aminek hatása mind a mai napig tart, hiszen Alaptörvényünk fundamentuma.
Apostoli Királyaink a Koronázási Szertartás során e törvény betartására tették le esküjüket.

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
[email protected]
https://www.facebook.com/artsharmonystudio
tel:+36-20-318-63-89

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/616785826910977/

A Vasárnapi Akadémia új előadása
Sorskérdések – Kerekasztal beszélgetés sorozat Magyarország helyzetéről és jövőjéről.

Vitéz kell a végvárba! – Avagy a magyar kormány és Nemzeti Bank küzdelmei az infláció, a forint elleni spekuláció és a munkanélküliség ellen

2022. november 06. vasárnap 17 órai kezdéssel

Az előadó bemutatja a Trianon utáni száz év legsikeresebb tíz évének állampénzügyi eredményeit, majd rátér a Covid-19 járvány és az orosz-ukrán háború fiskális-, monetáris- és társadalompolitikát érintő hatásaira, s a magyar válságkezelés eredményeire.

Előadó:
Prof. Dr. Lentner Csaba egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem közpénzügytan professzora. A Széll Kálmán Állampénzügyi Kutatóműhely vezetője.
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Tudományos Tanácsának tagja. A Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné Alapítványának elnökhelyettese.
Wekerle Sándor Tudományos Életműdíjjal (2013), Magyar Érdemrend Tisztikereszttel (2018), Magyar Zoltán Közigazgatási Emlékéremmel kitüntetett professzor.

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
[email protected]
https://www.facebook.com/artsharmonystudio
tel:+36-20-318-63-89

Prof. Dr. Lentner Csaba elmúlt években megjelent könyvei:

Rendszerváltás és pénzügypolitika. Tények és tévhitek – Akadémiai Kiadó
https://akademiai.hu/…/pgazm31285-rendszervaltas-es…

A magyar állampénzügyek fejlődéstörténete a dualizmus korától napjainkig – L’Harmattan Budapest
https://harmattan.hu/lentner-csaba-a-magyar-allampenzugyek-fejlodestortenete-a-dualizmus-koratol-napjainkig-1577

East of Europe, West Asia – L’Harmattan Paris
https://harmattan.hu/lentner-csaba-east-of-europe-west-of-asia-693

De L’ouest Á L’est, de L’est Á L’ouest L’ÉVOLUTION DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HONGRIE DEPUIS L’ÉPOQUE DE LA MONARCHIE AUSTRO-HONGROISE JUSQU’À NOS JOURS
https://harmattan.hu/de-louest-a-lest-de-lest-a-louest-2782

Financial history of Hungary (Chinese) China Social Sciences Press, Beijing 本书的简短摘要
公元9到10世纪,源于亚洲草原的匈牙利部落向中欧的中部迁居,占领了被阿尔卑斯山脉和喀尔巴阡山脉环绕,流淌着多瑙河和蒂萨河的区域。匈牙利与西欧国家相比,在引入基督教、建国和完善西式行政系统等事务上,起步晚了数百年时间。从16世纪中叶开始,匈牙利体制的发展进程因被奥斯曼帝国侵略而搁置。之后,又被“解放者”哈布斯堡帝国征服并统治了几百年,在此期间匈牙利在各种限制下仍然能够获得一些经济积累和社会凝聚,这个局面最终以奥匈帝国在第一次世界大战战败后结束。
匈牙利民族发动的反对压迫势力的多次血腥的武装战斗,如拉科奇(Rákóczi)独立战争,1848-1849年的革命和独立战争以及1956年的反苏维埃革命等,都增加了匈牙利实施成功经济政策的决心。
在第二届世界大战中战败的匈牙利成为了苏联的统治地区,但还是能在苏联式计划经济体系中达到“最幸福的营房”和“展示国”的地位。社会主义世界体系瓦解后的原始市场经济局面,以及2010年后的活跃的国家运作,都能给那些对匈牙利丰富且动荡不安的经济历史感兴趣的人传达有价值的经验
https://harmattan.hu/financial-history-of-hungary-chinese-2779

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/3039568269639061

A Vasárnapi Akadémia új előadása
Sorskérdések – Kerekasztal beszélgetés sorozat Magyarország helyzetéről és jövőjéről.

2 hetente vasárnap 17 órai kezdéssel – 2022. március 20.

A témát más-más beszélgető társakkal, más-más szemszögből járjuk körül.

Beszélgető társak:
Dr. Bakos Batu – a Szent Korona Lovagrend Nagymestere
Meghívott vendégek:
Borvendég Zsuzsanna – történész

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Hívjon minket vagy írjon nekünk!
[email protected]
https://www.facebook.com/artsharmonystudio
tel:+36-20-318-63-89

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/3039568269639061

A Vasárnapi Akadémia új előadása
Sorskérdések – Kerekasztal beszélgetés sorozat Magyarország helyzetéről és jövőjéről.

2 hetente vasárnap 17 órai kezdéssel – 2022. március 06.

További dátumok: március 20.

Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 11.
(közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom u-val szemben)

A témát más-más beszélgető társakkal, más-más szemszögből járjuk körül.

Beszélgető társak:
Dr. Bakos Batu – a Szent Korona Lovagrend Nagymestere
Meghívott vendégek:
Wittner Mária 1956-os Szabadsághős és Borvendég Zsuzsanna történész

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Hívjon minket vagy írjon nekünk!
[email protected]
https://www.facebook.com/artsharmonystudio
tel:+36-20-318-63-89

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/5568383506521508

Sorskérdések – Kerekasztal beszélgetés sorozat Magyarország helyzetéről és jövőjéről.

2 hetente vasárnap 17 órai kezdéssel – 2022. február 20.
További dátumok: március 6., 20.

A témát más-más beszélgető társakkal, más-más szemszögből járjuk körül.

Beszélgető társak:
Dr. Bakos Batu – a Szent Korona Lovagrend Nagymestere
Bencsik András – újságíró, a Demokrata hetilap főszerkesztője
Stoffán György – közíró

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Hívjon minket vagy írjon nekünk!
[email protected]
https://www.facebook.com/artsharmonystudio
tel:+36-20-318-63-89

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/372148084248822

Sorskérdések – Kerekasztal beszélgetés sorozat Magyarország helyzetéről és jövőjéről.

2 hetente vasárnap 17 órai kezdéssel – 2022. február 6.
További dátumok: február 20., március 6., 20.

A témát más-más beszélgető társakkal, más-más szemszögből járjuk körül.

Beszélgető társak:
Dr. Bakos Batu – a Szent Korona Lovagrend Nagymestere
Stoffán György – közíró

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Hívjon minket vagy írjon nekünk!
[email protected]
https://www.facebook.com/artsharmonystudio
tel:+36-20-318-63-89

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/5626376134055573

Sorskérdések – Kerekasztal beszélgetés sorozat Magyarország helyzetéről és jövőjéről.

2 hetente vasárnap 17 órai kezdéssel – 2022. január 23.
További dátumok: február 6., 20., március 6., 20.

A témát más-más beszélgető társakkal, más-más szemszögből járjuk körül.

2022. január 23-án, vasárnap 17 órai kezdettel

Beszélgető társak:
Dr. Bakos Batu – a Szent Korona Lovagrend Nagymestere
Dr. Feledy István – közíró
Kocsis István – drámaíró

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Hívjon minket vagy írjon nekünk!
[email protected]
https://www.facebook.com/artsharmonystudio
tel:+36-20-318-63-89

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/309818301093956

Sorskérdések – Kerekasztal beszélgetés sorozat Magyarország helyzetéről és jövőjéről.

2 hetente vasárnap 17 órai kezdéssel – 2022. január 9., 23., február 6., 20., március 6., 20., április 3.

A témát más-más beszélgető társakkal, más-más szemszögből járjuk körül.

2022. január 9-én, vasárnap 17 órai kezdettel

Beszélgető társak:
Dr. Bakos Batu – a Szent Korona Lovagrend Nagymestere
Feledi István – közíró
Kocsis István – drámaíró
Dr. Lázár Imre – professzor, egyetemi tanár

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Hívjon minket vagy írjon nekünk!
[email protected]
https://www.facebook.com/artsharmonystudio
tel:+36-20-318-63-89

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/659033392128525

Vasárnapi Akadémia - 2021

A Vasárnapi Akadémia új előadása
2021. november 14-én, vasárnap 17 órai kezdettel az Art’s Harmony Studioban.

Az Egyisten tanítása a magyar népmesékben !

HUSZÁR ANDREA MAGDOLNA szobrászművész, népmese kutató előadása

A mesehős elindul Világot látni. / A magyarban a Világ szó Fényt is jelent. /
Az úton fény derül arra, hogyan sikerül a főhősnek a „Világlátás ” ?

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Hívjon minket vagy írjon nekünk!
[email protected]
https://www.facebook.com/artsharmonystudio
tel:+36-20-318-63-89

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/135207508820155

2021. október 24-én, vasárnap 17 órai kezdettel az Art’s Harmony Studioban.

Hogyan árulta el az USA a magyar szabadságharcot!
Költők és írók, akik sejtik jelentőségét és jövőbeni hatását.
Hogyan méltatja XII. PIUS pápa világtörténelmi fontosságát és szakralitását.
56 emléke tovább él a művészetben és a társadalomban ahol máig hat!
A megemlékezésen közreműködik Bordás János színművész, a nemzetközi összefüggésekről összefoglalót mond Dr. Bakos Batu
Felvételről elhangzik Károlyi Pál: Missa in memoriam diei 23 Octobris című művének 2016 októberi bemutatója az Art’s Phil-Harmony Szimfonikus zenekar, kórus és szólisták előadásában.

A program körülbelül 2 óra hosszú, közben szünettel.
A részvétel ingyenes.

Az otthon maradók részére az élő közvetítést is tartunk.
Csatlakozhat hozzánk vasárnap 17 órakor youtube-on:

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/561762138229032/

Vasárnapi Akadémia - 2020

A Vasárnapi Akadémia előadása egy későbbi időpontban lesz megtartva!

Az előadónk bár egészséges, de a környezetében előforduló covid pozitív eset miatt ezt az időpontot le kellet mondania, és csak akkor tudunk új időpontot egyeztetni, ha az ő teszteredménye megérkezik és negatív.

*************************************************************************************************************************

2020. november 8-én, vasárnap 18 órai kezdettel az Art’s Harmony Studioban.

Sarkalatos magyar eredetkérdésekről

A magyarság eredete iránti érdeklődés történetírásunk kezdetei óta kimutatható. A történettudomány mellett újabb tudományok fejlődtek ki, amelyek a magyar őstörténet egy-egy speciális területét kutatják: a régmúltról nyerhető kép így válik színesebbé. Az előadás az egyes tudományterületek áttekintése után arra összpontosít, hogy a mitikus hagyomány mely elemei igazolhatók a legújabb tudományok eszközeivel.

Az előadóról:
Szabados György PhD
A Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont történésze (Székesfehérvár), a Szent István Király Múzeum történész tanácsadója (Székesfehérvár), emellett az MKI – László Gyula Kutatóközpont és Archívum igazgatója (Budapest).
Kutatási területei: magyar őstörténet, a Magyar Nagyfejedelemség és az Árpád-kori Magyar Királyság története, magyar történetírás a XI–XVIII. században. Két önálló monográfia és 156 tanulmány, cikk szerzője, négy tanulmánykötet társszerkesztője. Több hazai és külföldi konferencián tartott előadást. 1994–2017 között a Szegedi Tudományegyetemen tanított. Szakmai munkásságáért 2016-ban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vette át.

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

Részvételi szándékod kérjük jelezd az alábbi elérhetőségeken:
Art’s Harmony Studio
Tel.: +36 20 318 63 89
https://www.facebook.com/artsharmonystudio/
[email protected]

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/2664141063834524

2020. október 4-én, vasárnap 18 órai kezdettel az Art’s Harmony Studioban.

Szántai Lajos magyarságkutató és művelődéstörténész előadása a magyarság eredetéről és küldetéséről:

„Szkíták, nagyvitéz férfiak!
Emlékezzetek utatok kezdetére…..”
avagy, a Magyarok elei és elődeink utódai.

Szántai Lajos – műveltségkutató
Több mint negyedszázados előadói pályafutása során több ezer előadást, sorozatot tartott jeles történelmi személyiségekről, többek között Atilláról, Szent Istvánról, Szent Lászlóról, Hunyadi Mátyásról, II. Rákóczi Ferencről, József Attila költészetéről, nem megfeledkezve más jelentős személyiségekről, eseményekről, a magyar művelődéstörténet kincsestáráról, a népmesékről, a Pilis titkairól, a Pálos-rendről és a Képes Krónikáról sem. Ezek egy csekély része fellelhető a világhálón is. Munkássága jelentős része azonban nem, vagy csak korlátozottan hozzáférhető. Külföldi útjai során többször is megfordult Egyiptomban, járt Kínában, a kaukázusi országokban, a Közel-Keleten, Észak-Amerikában, Ausztráliában és természetesen bejárta a Kárpát-haza területét is.

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/782923078932480/

Az előadás visszanézhető a YouTube-on!

2020. február 23-án, vasárnap 18 órai kezdettel az Art’s Harmony Studioban.

Vajta Dénes és Lónay Gyula előadása:
A finnugrizmus a magyar kultúra szellemi Trianonjához vezetett

Varga Csaba hagyatéka – A magyar nyelv titkai – A magyar nyelv metafizikája –
Czuczor – Fogarasi szótár. Az osztrák önkényuralom és Hunfalvy.

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/209724460218312/

2020. január 31-én, kivételesen pénteken 18 órai kezdettel az Art’s Harmony Studioban.

Előadó: Raffay Ernő történész.

Előadásában a szabadkőművességről, annak magyarországi történetéről beszél a kezdetektől a mai napig.
A magyar történelem, különösen a közelmúltban, illetve napjainkban e nélkül érthetetlen. Persze ez igaz a világtörténelemre is.
A francia, amerikai forradalom, sőt szinte minden forradalom, a világháborúk, német és olasz egység mind mind működésük következménye.
Nekik köszönhetjük Károlyi Mihályt, Trianont, párizsi békét, végső soron megosztottságunkat és a mai helyzetünk nehézségeit.

Az előadás kivételesen pénteki napon lesz megrendezve, Raffai Ernő úr időbeosztása miatt.

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/595824907818556/

Vasárnapi Akadémia - 2019

December 15-én, vasárnap 18 órai kezdettel az Art’s Harmony Studioban.

A VÉGIDŐK!

Dr. Bakos Batu előadása

A XX. század történelme világosan mutatja hogy a gonoszság egyre inkább átveszi az uralmat a földön. A jelekből világosan arra következtethetünk, hogy közel a vég. Örök a harc a jó és rossz között.
Mi előtt állunk, milyen események várhatóak a jelenben és a jövőben?
Beszélgetés dr. Bakos Batuval Advent harmadik vasárnapján.
Karácsonykor a szeretet megjelenését, Jézus megszületését ünnepeljük a földön.
Habár a világosság és sötétség közötti harc azóta is folyik, Krisztus második eljövetele a jó végső győzelmével itt áll a küszöbön.

Helyszín:
Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 11.
(Közvetlen utcai bejárat a Kis Salétrom utcával szemben)

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/553495575431888/

Váruk mindenkit sok szeretettel vasárnap délután az Art’s Harmony Studioban!

November 24-én, vasárnap 18 órai kezdettel az Art’s Harmony Studioban.

Most háború van!

Gyanús tervek a háttérben!?
Beszélgetés Földi Lászlóval és Földi Kovács Andreával!

Földi Kovács Andrea: Műsorvezető, oknyomozó riporter, a Hír TV esti fő műsorának vezető Arca.
Mottója: Őszintén, felelősséggel és kedvesen!
Földi László: Ezredes, Hírszerző tiszt, Titkosszolgálati és Biztonságpolitikai Szakértő
Mottója: „Rendet kell tenni a saját káoszunkban! Aki nem tervez, a bukást tervezi meg!”

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/821500838266599

Váruk mindenkit sok szeretettel vasárnap délután az Art’s Harmony Studioban!

Október 11-én, pénteken 18 órai kezdettel Dr. Raffay Ernő történész tart előadást az Art’s Harmony Studioban.

Előadásában a szabadkőművességről, annak magyarországi történetéről beszél a kezdetektől a mai napig.
A magyar történelem, különösen a közelmúltban, illetve napjainkban e nélkül érthetetlen. Persze ez igaz a világtörténelemre is.
A francia, amerikai forradalom, sőt szinte minden forradalom, a világháborúk, német és olasz egység mind mind működésük következménye. Nekik köszönhetjük Károlyi Mihályt, Trianont, párizsi békét, végső soron megosztottságunkat és a mai helyzetünk nehézségeit.

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/842742042794107/

Szeptember 22-én, vasárnap 18 órai kezdettel Dr. Bakos Batu tart előadást az Art’s Harmony Studioban.

Pár szóban magáról:

„Bakos Batu gyógyszerész-doktor vagyok, a Magyarok Nagyasszonyának Szentkorona Lovagrendje Nagymestere.
Pannonfront munkatársa, Magyarok Világszövetségének rendszeres előadója, Szentkereszt magazin kiadója.
Előadásaim, írásaim ezekben jelentek meg.
A történelem folyamán a Gonosz Erők folyamatosan el akarták téríteni az emberiséget. Most a végső időkben a harc rendkívül módon kiéleződött. Magyarország egész történelme alatt Mária Országaként a harcban üdvtörténeti szerepet játszott.
Most a végidőben jelentős feladata van, illetve lesz.”

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/553990545342147/

A Szent Korona (misztériuma és tana)
2019. június 16-án, vasárnap, 19 óra

Előadó:
Kocsis István

A Szent Korona (misztériuma és tana) megbecsültségével a magyar történelemben semmi sem vetekedhetett.
Megőrző erejévé vált a magyar alkotmánynak, a magyar államiságnak, meghatározójává a magyar közjogfejlődésnek, de jelentősége nem akkor volt a legnagyobb, amikor a magyar nemzet jólétben és biztonságban élt, hanem akkor, amikor nehéz helyzetekbe került.

Történelme legnehezebb helyzetein a Szent Korona segítségével lett úrrá a magyar nemzet. Megteremtője volt a nemzeti egységnek a magyar történelem legnehezebb, legdrámaibb helyzeteiben. Felfoghatatlan ennek a jelentősége, s ma már szinte hihetetlen, hogy Valakinek köszönhetően a nemzeti egység mindig helyreállt, amikor a széthúzás végzetes lehetett volna.

A Szent Korona oldotta fel mind a katolikus–protestáns ellentétet, mind a politikai meggyőződésből, pártállásból fakadó ellentéteket.
Hivatott protestáns államférfiaink éppolyan odaadó hívei a Szent Koronának, mint hivatott katolikus államférfiaink. A nagy protestáns erdélyi fejedelmek küzdelmük elsőrendű céljának tekintették, hogy a Habsburg-házi magyar király törekvéseivel szemben a Szent Koronának a történelmi magyar alkotmányban, a Szentkorona-tanban kifejezett akaratát győzelemhez segítsék. Nem véletlen, hogy az előadás egyik legérdekesebb kérdése: mi a titka a katolikus és Habsburg- párti Pázmány Péter és a protestáns és Habsburg-ellenes Bethlen Gábor közeledésének, egymásra találásának?

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/447660082696150/

2019. április 28-án, vasárnap, 18 óra

Előadó:
dr. Varga Tibor jogtörténész

„Volt egyszer egy királyság, amelynek közepén az Isten lakott. Jelenléte annyira áthatotta az ott élő emberek szívét, hogy még a földjük megjelölésére is az Úr nevét használták. Úr, „uruszág”, ország mondogatták királyságukról. Uradalmakról beszéltek, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. Benne volt az Isten lelke a föld erejében, a nap sugarában és a szél zúgásában. A Teremtés, a mindenség koronája volt ez a királyság, Isten országa, a világ nyolcadik csodája. A Mindenhatónak, a földnek és a népnek az egységét pedig, az égből alászállott Szent Korona pecsételte meg.

Az itt élő emberek annyira szerették az összetartozás égi jelét, hogy végül egylényegűvé váltak vele. Bennük, általuk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő alattvalónak a szívében ott ragyogott. Ez volt az egyetlen fénylő tökéletesség, mely összefűzte mindazokat, akik valaha ebben a királyságban éltek. Az élő és a holt összetartozott, mert a Szent Korona királysága nem szűnt meg a halállal.

Ez az evangéliumra épült ország, jelként lebegett ég és föld között. A világ más birodalmai úgy is nevezték: Archiregnum, azaz „őskirályság”, „főkirályság”, „minta királyság”.

Ebben a hazában az országos tisztségek viselésért nem járt fizetség, mert a szolgálat maga volt a dicsőség. A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy senki ne térjen el az örök rendtől. A mércét, mellyel a szent király megvalósította a Mindenható tervét, Fehérváron őrizték örök emlékeztetőül, hogy sose felejtsék el, mindenki azonos az Ítélő előtt. Az emberek a szerződéseiket az Isten papjai és szerzetesei előtt kötötték, mert vallási szertartás volt minden egyezség. A szerződésszegés pedig a Teremtő megsértését jelentette. Az igazság szeretete igazgatta ezt az országot, mert az igazságérzet nem más, mint Isten szeretete.

Ez az ősi, égi eredetű királyság valaha a magyar haza volt! Isten és a Szent Korona nevében teremtsük újjá!” – dr. Varga Tibor

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/619463128480092/

2019. március 24-én, vasárnap 17 órai kezdettel Csomor Lajos tart ismét előadást a Szent Koronáról.

2. rész sorozatzáró összefoglalás – Csomor Lajos előadása

Csomor Lajos rövid szakmai életrajza
1971-ben szerezett aranyműves szakmunkás bizonyítványt, 1990-ben pedig ötvös mesteri oklevelet.
1980-ban kutatócsoportot alakított – Lantos Bélával, Ludvig Rezsővel és Poór Magdolnával – a Magyar Szent Korona aranyműves szempontú elemzésére.
1983. március 7-én és július 27-én társaival elvégezték a Magyar Szent Korona első aranyműves szempontú vizsgálatát. A vizsgálat eredményeit azóta sem sikerült senkinek hitelt érdemlően megcáfolnia.
1983-tól egyedül folytatja kutatásait a Magyar Szent Korona készítési korának és helyének, korai történetének, keresztény jelképrendszerének és misztériumának, valamint a Szentkorona-eszme és a Szentkorana-tan keletkezésének tárgyában.

A Magyar Szent Koronáról eddig megjelent könyvei:
 Magyarország Szent Koronája, Vaja, 1986, 1987, 1988;
 Szent István koronája nyomában, Budapest, 1987;
 Őfelsége, a Magyar Szent Korona, Székesfehérvár, 1996.

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/2120694194843865/

Magyaroszág Szent Koronája – Hajh, de bűneink miatt…

Csomor Lajos előadása

2019. február 24-én, vasárnap 17 órai kezdettel Csomor Lajos tart ismét előadást a Szent Koronáról.

Csomor Lajos rövid szakmai életrajza
1971-ben szerezett aranyműves szakmunkás bizonyítványt, 1990-ben pedig ötvös mesteri oklevelet.
1980-ban kutatócsoportot alakított – Lantos Bélával, Ludvig Rezsővel és Poór Magdolnával – a Magyar Szent Korona aranyműves szempontú elemzésére.
1983. március 7-én és július 27-én társaival elvégezték a Magyar Szent Korona első aranyműves szempontú vizsgálatát. A vizsgálat eredményeit azóta sem sikerült senkinek hitelt érdemlően megcáfolnia.
1983-tól egyedül folytatja kutatásait a Magyar Szent Korona készítési korának és helyének, korai történetének, keresztény jelképrendszerének és misztériumának, valamint a Szentkorona-eszme és a Szentkorana-tan keletkezésének tárgyában.

A Magyar Szent Koronáról eddig megjelent könyvei:
 Magyarország Szent Koronája, Vaja, 1986, 1987, 1988;
 Szent István koronája nyomában, Budapest, 1987;
 Őfelsége, a Magyar Szent Korona, Székesfehérvár, 1996.

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/339340640250241/

Magyaroszág Szent Koronája – Csomor Lajos előadása

A tavaly decemberi elmaradt előadást január 20-án, vasárnap 17 órai kezdettel tartja meg Csomor Lajos, ismét a Szent Koronáról.

A mostani téma – Szent István megkoronázásától az ország felajánlásáig.

Csomor Lajos rövid szakmai életrajza
1971-ben szerezett aranyműves szakmunkás bizonyítványt, 1990-ben pedig ötvös mesteri oklevelet.
1980-ban kutatócsoportot alakított – Lantos Bélával, Ludvig Rezsővel és Poór Magdolnával – a Magyar Szent Korona aranyműves szempontú elemzésére.
1983. március 7-én és július 27-én társaival elvégezték a Magyar Szent Korona első aranyműves szempontú vizsgálatát. A vizsgálat eredményeit azóta sem sikerült senkinek hitelt érdemlően megcáfolnia.
1983-tól egyedül folytatja kutatásait a Magyar Szent Korona készítési korának és helyének, korai történetének, keresztény jelképrendszerének és misztériumának, valamint a Szentkorona-eszme és a Szentkorana-tan keletkezésének tárgyában.

A Magyar Szent Koronáról eddig megjelent könyvei:
 Magyarország Szent Koronája, Vaja, 1986, 1987, 1988;
 Szent István koronája nyomában, Budapest, 1987;
 Őfelsége, a Magyar Szent Korona, Székesfehérvár, 1996.

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/531187350687183/

Vasárnapi Akadémia - 2018

Magyaroszág Szent Koronája – Csomor Lajos előadása

November 25-én, vasárnap 17 órai kezdettel Csomor Lajos tart ismét előadást a Szent Koronáról.

A mostani téma – A Szent Korona tana és misztériuma.

Csomor Lajos rövid szakmai életrajza
1971-ben szerezett aranyműves szakmunkás bizonyítványt, 1990-ben pedig ötvös mesteri oklevelet.
1980-ban kutatócsoportot alakított – Lantos Bélával, Ludvig Rezsővel és Poór Magdolnával – a Magyar Szent Korona aranyműves szempontú elemzésére.
1983. március 7-én és július 27-én társaival elvégezték a Magyar Szent Korona első aranyműves szempontú vizsgálatát. A vizsgálat eredményeit azóta sem sikerült senkinek hitelt érdemlően megcáfolnia.
1983-tól egyedül folytatja kutatásait a Magyar Szent Korona készítési korának és helyének, korai történetének, keresztény jelképrendszerének és misztériumának, valamint a Szentkorona-eszme és a Szentkorana-tan keletkezésének tárgyában.

A Magyar Szent Koronáról eddig megjelent könyvei:
 Magyarország Szent Koronája, Vaja, 1986, 1987, 1988;
 Szent István koronája nyomában, Budapest, 1987;
 Őfelsége, a Magyar Szent Korona, Székesfehérvár, 1996.

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/327863137999436/

Magyaroszág Szent Koronája – Csomor Lajos előadása

2018. október 28-án, vasárnap 17 órai kezdettel Csomor Lajos tart előadást a Szent Koronáról.

Az előadás kitér a Szent Korona eredetére és szakrális jelentésére Magyarország történelmének összefüggésében.

Csomor Lajos rövid szakmai életrajza
1971-ben szerezett aranyműves szakmunkás bizonyítványt, 1990-ben pedig ötvös mesteri oklevelet.
1980-ban kutatócsoportot alakított – Lantos Bélával, Ludvig Rezsővel és Poór Magdolnával – a Magyar Szent Korona aranyműves szempontú elemzésére.
1983. március 7-én és július 27-én társaival elvégezték a Magyar Szent Korona első aranyműves szempontú vizsgálatát. A vizsgálat eredményeit azóta sem sikerült senkinek hitelt érdemlően megcáfolnia.
1983-tól egyedül folytatja kutatásait a Magyar Szent Korona készítési korának és helyének, korai történetének, keresztény jelképrendszerének és misztériumának, valamint a Szentkorona-eszme és a Szentkorana-tan keletkezésének tárgyában.

A Magyar Szent Koronáról eddig megjelent könyvei:
 Magyarország Szent Koronája, Vaja, 1986, 1987, 1988;
 Szent István koronája nyomában, Budapest, 1987;
 Őfelsége, a Magyar Szent Korona, Székesfehérvár, 1996.

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/868143896715142/

A mai Magyar Ország feltámadása

2018. május 27-én, vasárnap 17 órai kezdettel

A magyar Szent Koronán is fellelhető számok, valamint a magar történelem elmúlt két évszázadának évszámai, terminusainak egybevetésével Jéga Szabó Ferenc bemutatja a mai Magyar Ország feltámadásának időrendjét, menetét.

Jéga Szabó Ferenc – a Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrend tagja, koronakutató, az elmúlt években “szenzációs eredményeket” mutatott fel a Magyar Szent Korona – annak szakralitását is megerősítendő – fizikai lényegi jelentéseinek tárgykörében. Az általa ismertetett tények cáfolhatatlanul bizonyítják, hogy Boldogasszony Koronája csakis olyan tárgyi és szakmai tudás birtokában készülhetett, melynek egyszemélyi ismerete “gyalogember” számára lehetetlen volt, s az lenne ma is. Ez “tárgyi bizonyíték” arra, hogy “ember feletti” közreműködés eredménye a Magyar Szent Korona földi megtestesülése.

Olyan számokat hordoz – részben mérhetően, részben megszámolhatóan, melyek Nagykozmoszi, Mikrokozmoszi (naprendszeri), továbbá emberi, azaz Mikro-mikrokozmoszi MŰKÖDÉSI számok. Előadásai során szigorúan visszaellenőrizhető – a kultúrtörténetben fellelhető, s tárgyi emlékeken bemutatható – adatokkal dolgozik. mentes a “ködös” elméleti viszonylatoktól. E tekintetben anyagai szigorúan kielégítik a “tudományos” fogalmi meghatározását. Adatai “időfizikai” rendszerben is működnek, s e minőségükben mutatják például a mai Magyar Ország feltámadásának időrendjét is.
Az elmúlt 3 évben cca. 40-50 előadást tartott e körben az bel,-és külhon több városában.

Előadásainak egy része megtekinthető a youtube-on, az alábbi hely felkeresésével:
https://www.youtube.com/watch

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/536586466742383/

Helyszín: Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 11.

A Szent Korona misztériuma és tana időszerű kérdései

2018. április 22-én, vasárnap 17 órai kezdettel folytatódik Kocsis István előadása a Szent Korona misztériumáról.

Az előadás mottója:

„Ha a magyar nemzet méltóképpen megbecsüli szakrális hagyományait (azokat az éltető hagyományokat, amelyeket elsősorban a régi magyar szakrális királyság, valamint a hajdanvolt szakrális király jogutódja, a Szent Korona misztériuma rejtélyes kérdésköreit tanulmányozva ismerhetünk meg), valamint közjogi hagyományait (amelyeket a nem kevésbé rejtélyes Szent Korona tanát megértve válunk képesekké felfogni), és levonja a megfelelő következtetéseket, többek között azt, hogy helyre kell állítania a jogfolytonosságot a Szent Korona védelme alatt, a történelmi magyar közjog törvénysértés jogot nem alapít elve alapján, akkor még arra is képessé válik, hogy megteremtse önmaga és az egész kereszténység biztonságos és magasztos jövendőjének a feltételeit.”
(Kocsis István)

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/152166088936293/

Helyszín: Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 11.

 

A Szent Korona misztériuma és tana időszerű kérdései

2018. március 18-án, vasárnap 17 órai kezdettel Kocsis István író, drámaíró, történész tart előadást a Szent Korona misztériumáról.

Az előadás mottója:

„Ha a magyar nemzet méltóképpen megbecsüli szakrális hagyományait (azokat az éltető hagyományokat, amelyeket elsősorban a régi magyar szakrális királyság, valamint a hajdanvolt szakrális király jogutódja, a Szent Korona misztériuma rejtélyes kérdésköreit tanulmányozva ismerhetünk meg), valamint közjogi hagyományait (amelyeket a nem kevésbé rejtélyes Szent Korona tanát megértve válunk képesekké felfogni), és levonja a megfelelő következtetéseket, többek között azt, hogy helyre kell állítania a jogfolytonosságot a Szent Korona védelme alatt, a történelmi magyar közjog törvénysértés jogot nem alapít elve alapján, akkor még arra is képessé válik, hogy megteremtse önmaga és az egész kereszténység biztonságos és magasztos jövendőjének a feltételeit.”
(Kocsis István)

További információk:
https://www.facebook.com/Vasárnapi-Akadémia
https://www.facebook.com/events/2086478968248308/

Helyszín: Art’s Harmony Studio – 1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 11.